Ochránce. skleněná tavená plastika
"Ty, kdož stojíš nade mnou, ochraňuj mě, suď mě přísně, já pokorný budu."
Mr. Guardian. mould melted glass
"You, who stand above me, protect me, judge me strictly, I will be humble."
metal base ca 1250x1450x950mm. glass part 560x960x180mm. total height ca 2410mm. 2018. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and Tomáš Málek. photo Jiří Čejka 

.

Ochránkyně. skleněná tavená plastika
"Ty, kdož stojíš nade mnou, ochraňuj mě, suď mě laskavě, já stydět se budu."
Mrs. Guardian. mould melted glass
"You, who stand above me, protect me, judge me kindly, I will be ashamed."
metal base ca 1250x1440x950mm. glass part 535x980x170mm. total height ca 2420mm. 2018. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka and Tomáš Málek. photo Jiří Čejka

.

Zlatíčko. skleněná tavená plastika
"Zlatíčko, sladká jako její medově zlatá kůže vyrobená z nektaru jejího květu."
Sweetie. mould melted glass

"Sweetie, sweet like her honey golden skin made from nectar of her flower.
"
675x535x85mm.
 
2019. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Vektor Grafic

.

Andělův stínskleněná tavená plastika
"Tvým stínem je anděl tvůj, jenž tě hlídá a který nyní unaven poklekl, složil křídla a sklopil hlavu svou."
Angel's shadow. mould melted glass
"Your shadow is your angel who is watching you and who is tired on knees now, folded wings and lowered head of his."
725x465x90mm.
2019. Nový Bor. Czech Republic. photo Vektor Grafic

.

Johanka. skleněná tavená plastika
"Johančino mladé, smyslné lůno mohlo býti láskou obdařeno. Avšak její ženství bylo brněním chráněno a ona pro svou čistou lásku shořela. Protože Johanka byla z Arku."
Jeanne. mould melted glass
"Jeanne's young, sensual womb could be endowed with love. But her feminity was protected by an armor, and she burned down for her pure love. Because Jeanne was d'Arc."
585x620x130 mm.
2019. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Vektor Grafic

.

Spravedlnost. skleněná tavená plastika
"Spravedlnost na jednu či druhou stranu se často naklání a nejistá bývá, tak jako pohyb čisté vody nádobu rozhýbe. A čím více do ní hledíme, abychom pravdu poznali, tím vzdálenější se nám zdá."
Justice. mould melted glass
"Justice is often leaning on one or second side and is uncertain, like the movement of clean water moves a vessel. And the more we look into it to identify the truth, the more distant it seems to us."
6
50x575x125 mm.
2019. Slunečná. Czech Republic. 
cooperation Tomáš Flanderka and Tomáš Málek. photo Vektor Grafic

.

Vohnout. skleněná tavená plastika
"Nestyď se. Jsem jako voda, něžná a příjemná. Zavři oči, dotkni se mě a vzpomeň si na její tělo, na ty křivky pod tvými prsty."
Curve. mould melted glass
"Do not be ashamed. I am like water, tender and pleasant. Close your eyes, touch me and remember her body, the curves under your fingers."
710x410x250mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka

.

Horká noc. skleněná tavená plastika
"Když mužský a ženský princip prostoupí se navzájem pod svitem měsíce." 
Hot Night. mould melted glass
"When the masculine and feminine principles penetrate each other under the moonlight." 
400x260x155mm 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka 

.

Saint Graal. foukané a broušené sklo
Saint Graal. free blown and cutted glass
690x645x350mm. 2017. Slunečná. Czech Republic. photo Vektor Graphic 

.

Kohoutí tanec. lepené broušené sklo
Cock dance. sticked cutted glass
520x300x245mm. 2017. Slunečná. Czech Republic. 
photo Vektor Graphic X

.

Velkooká. foukané sklo z volné ruky
Wide-Eyed. free blown glass
630mm. for the International Glass Symposium. 2015. Nový Bor. Czech Republic. 
photo Vektor Graphic

.

Medová královna. skleněná tavená plastika
Honey Queen. mould melted glass
615x590x165mm. 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka X

.

Chupca. skleněná tavená plastika
Chupca. mould melted glass
535x325x100mm. 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka X

.

Přítulná zelená. skleněná tavená plastika
Snuggling Green. mould melted glass
600x485x120mm. 2008. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka X

.

Vábení. skleněná tavená plastika
Tempting. mould melted glass
590x600x220mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka X

.

Růžové mimikry. skleněná tavená plastika
Pink Mimicry. mould melted glass
480x630x200mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka X

.

Elipsa v pohybu. skleněná tavená plastika
Elliptical Motion. mould melted glass
640x575x200mm. 2010. Nový Bor. Czech Republic. cooperation Tomáš Flanderka. photo Jiří Koudelka X

.

Křížem krážem. foukané a ploché sklo
Criss-Cross. blown and flat glass
220x220x430mm. 2003. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka X

.

Nefertiti? č. 1-8. foukané sklo
Nefertiti? no I.-XIII. blown glass
500-590mm. made by Jiří Baranowski at the Glassschool Nový Bor. 2003. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka

.

South Park č. 1-8 . foukané sklo
South Park no I.-XIII.. blown glass
400-450mm. made by Jiří Baranowski at the Glassschool Nový Bor. 2003. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka

.

Azték. foukané a malované sklo
Aztec. blown and painted glass
unknown height. 2002. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Koudelka X

.

Amfora. foukané a ryté sklo
Amphore. blown and engraved glass
430mm. engraving Rostislav Hoffman. 2002. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána 

.

Falus. foukané a ryté sklo
Falus. blown and engraved glass
250mm. engraving Rostislav Hoffman. 2002. Fauenau. Germany. photo Jiří Koudelka X

.

Mumie: "To co jste teď vy, byli jsme i my. To co jsme teď my, budete i vy.". foukané sklo
Mummies: "What you are now, we were too. What we are now, you are going to be too.". blown glass
ca. 330-420mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána

.

Kořen svobody. foukané sklo z volné ruky
Root ot Freedom. free blown glass
380x325x270mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána X

.

Padá. foukané sklo z volné ruky
Falling. 
free blown glass
430mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Luboš Hána X

.

Napadení. foukané sklo z volné ruky
Attack. free blown glass
390x440mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Vladimír Tichý X

.

Poločas rozpadu. volná instalace. foukané sklo z volné ruky
Half-Time of Decomposition. 
free instalation. free blown glass
720x320x330mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. photo Vladimír Tichý X

.

Zvědavost. foukané a malované sklo
Curiosity. blown and painted glass
310mm. 1991. Nový Bor. Czech Republic. photo Jiří Suchý X