MgA. Jiří Suchý
Slunečná 72, Slunečná, 47301
+420 777 848 678
jirisuchystudio@gmail.com 

about and curriculum vitae

about

Jiří Suchý attended the glass school in Nový Bor and then went on to study at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague under the internationally renowned Czech architect, furniture designer and glass artist Prof. Bořek Šípek. Jiří Suchý's glass objects, which are melted in moulds in the kiln, follow classical Czech glass sculpture in their design language. In his compositions he works with displacements of geometric objects, layering and blending them. By contrast, his paintings, which he creates using hot glass taken directly from the glass kiln applying his own specially developed technique, are expressive / abstract. 

curriculum vitae
Cze / Eng ▼ /

1972*
narozen 2. září 1972. Litoměřice. Česká republika
1987 - 1991
Střední odborné učiliště sklářské. Nový Bor. Česká republika
uměleckořemeslné zpracování skla. foukač dutého skla
1994 - 2000
Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Praha. Česká republika / obor Architektura a design
1994-1997 profesor Bořek Šípek. 1997-2000 profesor Jiří Pelcl
2002 2004
Letní akademie Bild-Werk. Frauenau. Německo
- účastník malířského studia Pavla Roučky a sklářského studia Mathewa Beuchnera
- účastník malířského studia Erwina Eische
- účastník malířského studia Jurgena Hubera
2004 - 2005
Stanton School of English. Londýn. Velká Británie / anglický jazyk
2005 - 2006
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf. Česká republika / pedagogické studium

profesionální zkušenosti
1991 - 1992
Sklář - foukač / sklárna Egermann s.r.o. Nový Bor. Česká republika
1993 - 1994
Sklář - foukač / sklárna Ajeto s.r.o. Lindava. Česká republika
od 2000
Učitel historie umění. estetiky. výtvarné výchovy. ateliér designu
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola sklářská. Nový Bor. Česká republika
2015 - 2019
Zástupce ředitele a učitel
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola. Nový Bor. Česká republika
2015
Účastník 12. mezinárodního sklářského symposia. Nový Bor. Česká republika
2016
Lektor ateliéru ilustrace a malby. European Summer School. Praha. Česká republika
2016
Účastník sklářského symposia Tusta Vitrea. Domažlice. Česká republika
od 2017
Člen Czech Glass Art Alliance. Česká republika

výstavy
1992
"Výstava skla" / společná výstava. Atrium kláštera. Česká Lípa. Česká republika
2003
3. festival uměleckého skla / společná výstava. Galerie Minea. Karlovy Vary. Česká republika
2003
Výstava "Salon" / divadlo Nového Boru. Česká republika
2003
Výstava Utrechtské galerie / společná výstava skla. Utrecht. Holandsko
2004
4. festival uměleckého skla / společná výstava. Galerie Minea. Karlovy Vary. Česká republika
2006
"Učitelé sklářské školy" / společná výstava skla. Sklářské muzeum. Nový Bor. Česká republika
2007
"1947 - 2007" / společná výstava skla k 60. výročí založení sklářského učiliště / Galerie sklářské školy. Nový Bor. Česká republika
2007
Výstava absolventů Sklářské školy v Novém Boru / Glass Arts Galerie. České Budějovice. Česká republika
2007
Série výstav pana Shmithe v utrechtských galeriích / společné výstavy skla. Holandsko
2008
"Prolnutí" / samostatná výstava. Glass-Arts Galerie. České Budějovice. Česká republika
2011
Samostatná výstava / Welti Glaskunst Gallery / Heinrich-Heine-Allee 15. Düsseldorf. Německo
2014
"Rendezvous" / samostatná výstava. Ajeto Galerie. Nový Bor. Česká republika
2015
IGS / společná výstava. Mezinárodní sklářské symposium. Sklářské muzeum. Nový Bor. Česká republika
2016
EX-IGS / společná výstava. Mezinárodní sklářské symposium. Centrum of Glass Art. Sázava. Česká republika
2016
"Sklářská škola Nový Bor se představuje" / společná výstava. Art Glass Moser. Praha. Česká republika
2017
"Hot-Glass-Painting" / samostatná výstava. Vlastivědné muzeum a galerie. Česká Lípa. Česká republika
2017
"Hot Glass (and) Painting" / samostatná výstava. Muzeum Chodska. Domažlice. Česká republika
2018
"Guardians" / odhalení skleněných plastik. kostel Nanebevzetí Pany Marie. Nový Bor. Česká republika
2019
Samostatná výstava. Glasgalerie Stölting. Hamburg. Německo

zastoupení
Muzeum skla Lette. Coesfeld. Německo
Muzeum skla. Nový Bor. Česká republika
Holandsko
Německo
Čína
USA
Švédsko
Itálie
Rakousko
Francie
Polsko
Rusko
Rakousko


curriculum vitae

Eng

1972*
born on 2nd September 1972. Litoměřice. Czech Republic
1987 - 1991
Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic
specialization Art and Craft Glass. glass blower
1994 - 2000
Academy of Art, Architect and Design. Prague. Czech Republic / Architecture and design
1994-1997 professor Bořek Šípek. 1997-2000 professor Jiří Pelcl
2002 - 2004
Summer Academy Bild-Werk. Frauenau. Germany
- participant of Pavel Roučka's painting studio and Mathew Beuchner's hot glass studio
- participant of Erwin Eisch's painting studio
- participant of Jurgen Huber's painting studio
2004 - 2005
Stanton School of English. London. Great Britain / English language
2015 - 2016
Higher Professional School, Secondary Technical School and Sesvices and Turism School. Varnsdorf. Czech Republic / Pedagigical studies

professional experiences
1991 - 1992
Glass-blower / glass factory Egermann Ltd. Nový Bor. Czech Republic
1993 - 1994
Glass-blower / glass factory Ajeto Ltd. Lindava. Czech Republic
since 2000
Teacher of history of arts. aesthetics. visual arts. studio of interior design
Higher Professional Glass School and Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic
2015 - 2019
Deputy director and teacher
Higher Professional Glass School and Secondary School. Nový Bor. Czech Republic
2015
Artist member of the 12th International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic
2016
Lector at illustration and painting studio. European Summer School. Prague. Czech Republic
2016
Artist member of the Tusta Vitrea Glass Symposium. Domažlice. Czech Republic
since 2017
Member of Czech Glass Art Alliance. Czech Republic

exhibitions
1992
"Exhibition of Glass" / common exhibition. atrium of the monastery. Česká Lípa. Czech Republic
2003
The 3rd Festival of Art Glass / common exhibition. Minea Gallery. Karlovy Vary. Czech Republic
2003
"Salon" / exhibition. the theatre of Nový Bor. Czech Republic
2003
Utrecht Gallery Exhibition. common glass exhibition. Utrecht. Holland
2004
The 4th Festival of Art Glass / common exhibition. Minea Gallery. Karlovy Vary. Czech Republic
2006
"The Glass School Teachers'" / common exhibition. Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic
2007
"1947 - 2007" / common glass exhibition of the 60th anniversary of the Apprentice Glass School establishment. Glass School Gallery. Nový Bor. Czech Republic
2007
Absolvents exhibition of Glass School Nový Bor / Glass Arts Gallery. České Budějovice. Czech Republic
2007
Mr. Smith's serie of exhibitions in Utrecht galleries / common glass exhibitions. Holland
2008
"Permeation" / self-exhibition. Glass-Arts Gallery. České Budějovice. Czech Republic
2011
exhibition / Welti Glaskunst Gallery. Heinrich-Heine-Allee 15. Düsseldorf. Germany
2014
"Rendezvous" / self-exhibition. Ajeto Gallery. Nový Bor. Czech Republic
2015
IGS / common exhibition. International Glass Symposium. Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic
2016
EX-IGS / common exhibition. International Glass Symposium. Centrum of Glass Art. Sázava. Czech Republic
2016
"Glass School Nový Bor presents" / common exhibition. Art Glass Moser. Prague. Czech Republic
2017
"Hot-Glass-Painting" / self-exhibition. History Museum and Gallery. Česká Lípa. Czech Republic
2017
"Hot Glass (and) Painting" / self-exhibition. Chodsko Museum. Domažlice. Czech Republic
2018
"Guardians" / the unveiling of glass sculptures. the Church of the Assumption of the Virgin Mary. Nový Bor. Czech Republic 
2019
Solo exhibition. Glasgalerie Stölting. Hamburg. Germany

representation in
Glasmuseum Lette. Coesfeld. Germany
Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic
Netherlands
Germany
China
USA
Sweden
Italy
Austria
France
Poland
Russia
Austria